Print deze pagina Zoek door deze website

Dierenambulance

 

De stichting Dierenambulance Dierenbescherming OverGelder kan haar werk doen dankzij een grote groep vrijwilligers die er voor zorgen dat er hulp geboden kan worden aan dieren in nood. Via het alarmnummer komt de melding binnen. De vrijwilligers worden regelmatig bijgeschoold door middel van een uitgebreid trainingsprogramma, gericht op zowel huisdieren als inheemse wilde dieren.

Dierenambulance OverGelder heeft het Keurmerk Diervervoer van de Stichting Dierkeur. Het keurmerk Diervervoer maakt zichtbaar dat een vervoersdienst professioneel en met het juiste materieel werken om gezelschapsdieren en in het wild levende dieren (in nood) te vervoeren.

 

Wat doet de dierenambulance?

  • eerste hulp verlenen aan gewonde (huis) dieren.
  • indien nodig naar een dierenarts vervoeren.
  • zwerfdieren ophalen (op verzoek van Amivedi) en naar asiel brengen.
  • assisteren in opdracht van politie / brandweer / inspectiedienst.
  • beschermde dieren naar gespecialiseerde opvang vervoeren.

 

Tegen betaling kunnen wij:

  • uw huisdier vervoeren naar dierenarts / trimster / pension enz.
  • zwerfdieren weer terug naar huis brengen.
  • een crematie / begrafenis voor uw overleden huisdier verzorgen.
  • uw overleden huisdier thuis ophalen en afvoeren.


Giften zijn van harte welkom op: Rekeningnummer: NL75 RABO 0306000822 t.a.v. stichting Dierenambulance Dierenbescherming OverGelder. 


Alarmnummers:

Dierenambulance OverGelder
t.b.v. gemeente Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen
T 0900 - 9991999 (24 uur bereikbaar)

Overdag (tussen 08.30 en 22.30) doen we alle genoemde zaken.
In de nacht (van 22.30 tot 08.30 uur) rijden we ALLEEN voor acute en dus spoedeisende noodgevallen. Belt u daarom in de nacht alleen als er sprake is van acute nood. Onze vrijwilligers zijn u dankbaar.

 

Voor gewonde en zieke dieren in Heerde en Hattem kunt u contact opnemen met de Dierenambulance Kampen, T 06 - 22701040.

 

Voor gewonde- of zwerfdieren in Bronckhorst kunt u contact opnemen met de Dierenambulance Doetinchem, T 06 - 53680578. 

 

Dierenambulance Arnhem
T 026 - 3649111 (24 uur per dag)
Na 23.00 uur rijden wij alleen op spoedgevallen! 

 

Stichting Dierenambulance Doetinchem
Alarmnummer: 0900 - 0245
Mobiel: 06 - 53680578   

 

Stichting Dierenambulance Gelderse Vallei
T 06 - 53367018, t.b.v. gemeente Ede en Veenendaal

 

Dierenambulance Zuid - West Veluwe
T 06 - 53871861, t.b.v. gemeente Renkum, Rhenen en Wageningen

 

Dierenambulance Woudenberg e.o.
T 06 - 54928928, t.b.v. de plaatsen De Glind, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg

 

Dierenambulance Nijkerk e.o.
T 06 - 53400389, t.b.v. gemeente Barneveld, Nijkerk en Putten


Dierenambulance Dierenbescherming OverGelder is altijd op zoek naar vrijwilligers. Heeft u interesse? Stuur dan een email naar:
da-coordinator@dierenbescherming.nl